2014 - Örkény István - KULCSKERESŐK

Színdarab két részben


 

SZEMÉLYEK

FÓRIS Kurucz Dániel

NELLI, a felesége Takács Zsuzsanna

KATINKA, a lánya Józsa Bettina

A BOLYONGÓ Héricz Patrik

BENEDEK Hunyadi Máté

ERIKA Földesi Ágnes

A BODÓ Károlyi Krisztián I. an.

1. GYÁSZHUSZÁR Virág Péter I. an.

2. GYÁSZHUSZÁR Ambrus János I. an.

SZERELŐ Ambrus János I. an.

 

Rendező: Huszár László, Gémes Antos (osztályvezető tanár)

 

A kudarcról lesz szó.

Leszámítva a boldog keveseket, akiknek „minden sikerül”, egyéni sorsunk – ha úgy tetszik: történelmünk – sokkal több balsikerrel sújtott, mint ahány sikerrel jutalmazott.

Ezt a passzív mérleget lehet persze végleges életcsődként is elszenvedni, s aki ebbe beletörődik, más útja nem lévén, alkoholista lesz. Sokan buknak el így, de a statisztikai többség a balsikert elviseli, túléli, sőt egy egészségesen egészségtelen logikával sikerré is tudja eszményíteni. Ahogy szervezetünk a betegség párjaként, magában hordozza a gyógyulás erőit, akként működnek lelki életünk fehér vérsejtjei, melyek megölik a kórokozókat, feledtetik a vereséget, s varázsolnak a vesztesből győzőt.

E varázslattevőt, drámáról lévén szó, kézenfekvő volt megszemélyesíteni. Annál nehezebb azt eldönteni, hogy mely korban s mily közegben léptessem be őt az életünkbe. A tárgyválasztás elsőre azt sugallta, hogy áldozatául egy nagyszabású történelmi hőst keressek: Rákóczit Párizsban, Kossuthot Turinban, Kun Bélát az emigrációban.

Úgy véltem azonban, hogy a nagy méreteknek kisebb a bizonyító erejük. Ámde egy kis nép sorsába sorsán kívüli erők is beleszólnak; én tehát egy olyan kockázatviselőt kerestem-találtam, aki „csak” egy utasszállító repülőgép leszállásáért felelős, amit ő sikeresen, mi több: parádésan el is végzett volna, „ha nem kap a hátába egy föltételezett pöfföt”. Hogy őt idézzem: sikere és bukása közt „csak egy leheletnyi volt a differencia”.

Egy kicsire méretezett, de a legapróbb részletekig ellenőrizhető kudarc áttekinthetőbb, mint – mondjuk – egy Waterloo, s a győzelem ábrándjainak megszületése is nyomon követhetőbb. Mindnyájunknak a saját kudarcunk a legsúlyosabb. Igaz ugyan, hogy Napóleon világot megrengető pályát futott be, de Szent Ilonán már mind egyformák vagyunk.

Örkény István